Choose a language Choose a language

» Flexibilitet, altså lige en hurtig levering med kort varsel, det fungerer perfekt med PEER-SPAN «

Sigrun Günther, Holsteiner Verband Elmshorn

  • Headerbild Nr. 1 von 4
  • Headerbild Nr. 2 von 4
  • Headerbild Nr. 3 von 4
  • Headerbild Nr. 4 von 4

Impressum

Peer-Span GmbH
Industriestraße 5
24211 Preetz
Tyskland


Forretningsfører:  Christiane Luther, Malte Graf
Momsregistreringsnummer: DE813685541
Registernummer: Plön - HRB 2528
Ansvarlig for indholdet i henhold til § 6 i den tyske presselov (MDStV): Malte Graf

Ansvarsfraskrivelse

Eksterne links på ovennævnte domæne, der formidler adgang til tilbud fra tredjeparter, fører til indhold fra de pågældende udbydere og falder ikke ind under den ansvarlige for det ovennævnte domænes ansvarsområde. De pågældende henvisninger fremgår af sammenhængen eller kendetegnes særskilt. Vi har ingen indflydelse på de pågældende siders indhold, og det ændres ikke ved at vi linker til dem. Særligt distancerer vi os udtrykkeligt fra udtalelser på de pågældende sider. Der eksisterer i øvrigt kun et ansvar, hvis vi er bekendt med lovovertrædelser og det for os er teknisk muligt og rimeligt at forhindre anvendelsen (§ 5, stk. 2 i den tyske telemedielov/den tyske presselov). Vi har undersøgt det fremmede indhold for mulige lovovertrædelser i et for os rimeligt omfang. Krænkelser af ophavsret, varemærkerettigheder eller personlige rettigheder eller overtrædelser af konkurrenceloven på tredjeparters websteder var ikke åbenbare ved vores gennemgang og er ikke os bekendt. Det samme gælder eventuelle lovovertrædelser.

 

 

1. Internetindhold

Forfatteren er ikke ansvarlig for aktualitet, korrekthed, komplethed eller kvalitet af materialet på dette websted. Ansvarsmæssige krav overfor forfatteren mht. materiel eller immateriel skade, som skyldes brugen af oplysninger fra webstedet, herunder ukomplette eller ukorrekte oplysninger, vil derfor blive afvist, medmindre forfatteren påviseligt gør sig skyldig i grov uagtsom adfærd. Alle tilbud er ikke-bindende og uden forpligtelse. Forfatteren tager forbehold for, at dele af sider eller hele publikationen kan udvides, ændres eller delvist og helt slettes eller til tider helt undlades at blive opdateret uden særlig forudgående bekendtgørelse.

 

 

2. Referencer og links

Forfatteren er ikke ansvarlig for indholdet på underliggende websteder (såkaldte "links") medmindre han har fuld viden om deres indhold og ville være i stand til, og har de tekniske forudsætninger for at afholde besøgende fra at se sådanne websteder med ulovligt indhold. Hvis nogen skade skulle opstå som følge af brug eller udeladt brug af oplysninger præsenteret her, er det kun forfatteren til de pågældende sider, der er ansvarlig, og ikke vedkommende, der har linket til dem. Dette gælder ligeledes for materiale eller meddelelser, som er offentliggjort i diskussionsfora, gæstebøger eller mailinglister oprettet af forfatteren på dette websted.

 

 

3. Ophavsret

Dette websteds layout, de anvendte grafiske elementer og billeder, samlingen og de enkelte tekster er underlagt tysk lov om ophavsret. Peer-Span GmbH forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder fotomekanisk videregivelse, kopiering og distribution ved hjælp af særlige metoder (for eksempel via databehandling, datamedier eller datanetværk), også i uddrag.

 

 

4. Ansvarsfraskrivelsens juridiske gyldighed

Denne ansvarsfraskrivelse skal opfattes som en del af det internettilbud, som henviste til denne side. Hvis sektioner eller individuelle formuleringer i denne tekst ikke er lovmæssigt korrekte, forbliver indholdet og gyldigheden af de andre dele upåvirket af dette faktum.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Vi behandler dine personlige oplysninger fortroligt og i henhold til gældende databeskyttelsesforskrifter. Vi tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger meget alvorligt.

1. Dataindsamling

Vi indsamler, behandler og anvender kun personlige oplysninger, hvis dette er nødvendigt med henblik på indholdsmæssig udformning, ændringer af de eksisterende retsforhold eller nødvendiggøres af ovenstående (eksisterende data). Vi indsamler, behandler og anvender kun personlige data om anvendelsen af vores internetsider (brugerdata), hvis dette er nødvendigt med henblik på at muliggøre brugerens anvendelse af tjenesten eller i forbindelse med afregning.


2. Dataoverførsel

Vi videregiver kun personlige oplysninger til tredjepart, hvis dette er nødvendigt i kontraktøjemed, for eksempel til de virksomheder, som leverer varerne eller de pengeinstitutter, som medvirker til afvikling af betalingen.

Der finder ikke yderligere overførsel af disse data sted, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke hertil. Dine data gives ikke videre til tredjeparter, for eksempel med henblik på reklame, uden dit udtrykkelige samtykke.

3. Databehandling på dette websted


Vi indsamler og lagrer automatisk oplysninger i logfiler, som din browser automatisk sender til os. Disse er:

  • Browsertype
  • Browserversion
  • Anvendt styresystem
  • Henvisende URL
  • IP-adresse
  • Tidspunkt for serverkontakt


Disse oplysninger kan ikke tilordnes en bestemt person. Disse data vil ikke blive sammenført med andre datakilder.